bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Majątek

 Majątek Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie posiada prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości:

  • działka nr 22330 o pow. 240 m², z wpisem do księgi wieczystej KW nr 32853 w Sądzie Rejonowym w Kutnie oraz prawo własności znajdującego się na w/w nieruchomości budynku przy ulicy Dąbrowskiego 10, Filia nr 4;
  • działka nr 247/2 o pow. 494 m² z wpisem do księgi wieczystej KW nr 1222 w Sądzie Rejonowym w Kutnie
  • dotyczące nieruchomości znajdującej się przy ulicy Wilczej 2a, Filia nr 5;
  • działka nr 219/2 o pow. 1824 m², z wpisem do księgi wieczystej KW nr 27603 w Sądzie Rejonowym w Kutnie znajdującej się przy ulicy Wojska Polskiego 5, na której jest budynek o powierzchni użytkowej 1162 m². Budynek jest oddany w wieczyste użytkowanie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w KutnieOpublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Magdalena Konczarek
Dokument z dnia: 01.10.2019
Dokument oglądany razy: 566