bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Struktura

Struktura własnościowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie posiada osobowość prawną uzyskaną 07.07.1992r. z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Kutno pod pozycją 01/92 i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie stanowi osobę prawną jako podmiot utworzony przez Samorząd Miasta Kutna na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki.Opublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Magdalena Konczarek
Dokument z dnia: 01.10.2019
Dokument oglądany razy: 2 404