bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

Zawiadomienie

Prezydenta Miasta Kutno o zamiarze likwidacji, z dniem 01 czerwca 2020 roku Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej w Kutnie - filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego oraz zmianie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4.

Pokaż aktualności z roku:

Postanowienie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 24-11-2022 r. dotyczące wykonania Uchwały Nr LIX/554/2022 Rady MIasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

05.12.2022

Postanowienie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 24-11-2022 r. dotyczące wykonania Uchwały Nr LIX/554/2022 Rady MIasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Skan Postanowienia

Uchwała Nr LIX/554/22 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

05.12.2022

Uchwała Nr LIX/554/22 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Skan uchwały

Program działania Dyrektora MiPBP w Kutnie na najbliższe trzy lata.

05.07.2022

Program działania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie na najbliższe trzy lata zarządzania biblioteką.

Treść programu działania

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kutno o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 5

13.05.2022

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kutno o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 5 i przeniesienia jej z ulicy Wilczej 2a do Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Jagiełły 6 (wejście od hali sportowej).

Treść ZawiadomieniaOpublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Zbigniew Wdowiak
Dokument z dnia: 25.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 281