bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

Zawiadomienie

Prezydenta Miasta Kutno o zamiarze likwidacji, z dniem 01 czerwca 2020 roku Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej w Kutnie - filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego oraz zmianie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4.

Pokaż aktualności z roku:

Zawiadomienie PREZYDENTA MIASTA KUTNO o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej utworzenia Filii nr 1 zlokalizowanej przy ul. Aleja ZHP 2a w Kutnie.

04.10.2023

Zawiadomienie PREZYDENTA MIASTA KUTNO o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej utworzenia Filii nr 1 zlokalizowanej przy ul. Aleja ZHP 2a w Kutnie.

Skan zawiadomieniaOpublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Zbigniew Wdowiak
Dokument z dnia: 25.09.2019
Dokument oglądany razy: 3 130