bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kutno o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 5

Ta wiadomość nie była zmieniana