bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Zawiadomienie PREZYDENTA MIASTA KUTNO o zamiarze zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w części dotyczącej utworzenia Filii nr 1 zlokalizowanej przy ul. Aleja ZHP 2a w Kutnie.

Ta wiadomość nie była zmieniana