Struktura własnościowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie stanowi osobę prawną jako podmiot utworzony przez Samorząd Miasta Kutna na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki.


MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

99-300 Kutno ul.Wojska Polskiego 5
tel.: 24-355-10-12
e-mail: biblioteka@bibliokutno.pl


Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział - Centrum Biznesowe MPS w Kutnie
68 2030 0045 1110 0000 0164 4680
ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno

Kontakt z nami