Status prawny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu Gminy Miejskiej Kutno, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Kutno pod numerem RJK nr 1 z dnia 07.07.1992 r.

Przedmiot działalności określa Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Statut uchwalono uchwałą nr LV/525/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r.

statut do pobrania: Statut_MiPBP.pdf


MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

99-300 Kutno ul.Wojska Polskiego 5
tel.: 24-355-10-12
e-mail: biblioteka@bibliokutno.pl


Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział - Centrum Biznesowe MPS w Kutnie
68 2030 0045 1110 0000 0164 4680
ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno

Kontakt z nami