bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Status prawny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu Gminy Miejskiej Kutno, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Kutno pod numerem RJK nr 1 z dnia 07.07.1992 r.

Przedmiot działalności określa Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Statut uchwalono uchwałą nr LV/525/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r.

statut do pobrania: Statut_MiPBP.pdfOpublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Grzegorz Chojnacki
Dokument z dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 134