Majątek Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie posiada prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości:

Księgozbiór (dane na dzień 31.XII.2016r.)

Książki - 130 950 wol.
Czasopisma oprawne - 1 390 wol.
Zbiory specjalne - 28 194 jed. inw.


MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

99-300 Kutno ul.Wojska Polskiego 5
tel.: 24-355-10-12
e-mail: biblioteka@bibliokutno.pl


Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział - Centrum Biznesowe MPS w Kutnie
68 2030 0045 1110 0000 0164 4680
ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno

Kontakt z nami